Buitengewoon Leren

Buitengewoon leren

Op de zorgboerderij bieden wij educatie aan d.m.v. Buitengewoon leren , dit is een scholing op de zorgboerderij in samenwerking met Stichting Landzijde en De Spinaker.

 

Deelnemers die nog iets willen leren op het gebied van scholing en dit niet binnen het regulier onderwijs kunnen , kunnen op de zorgboerderij met behulp van een chrome book educatie volgen.

De deelnemers kunnen op hun egen niveau instromen en krijgen een eigen werkpagina , met hun eigen leerkeuze.

Zo kunnen we b.v. iemand helpen met engels leren of opnieuw leren rekenen .

 

De chrome books staan in verbinding met De Spinaker , waardoor het gemaakte werk op de werkpagina van de deelnemer ook daadwerkelijk nagekeken kan worden en evt. getoetst. 

 

Buitengewoon leren biedt dus kinderen / jongeren die om wat voor reden dan ook , niet meer binnen het regulier onderwijs kunnen functioneren toch een vorm van scholing aan.