De zorgboerderij

Dagbesteding;
Zorgboerderij Blij op de Boerderij is een kleinschalige zorgboerderij met een creatieve inslag.

De boerderij is gelegen tussen de prachtige bollenvelden en in een landelijke omgeving. 

De dagbesteding is in 2012 opgezet en heeft een samenwerkingsverband met Stichting Landzijde.

Deelnemers binnen de dagbesteding kunnen zich op deze dagbesteding verblijden met een groot aanbod en diversiteit aan activiteiten. De zorgboerderij ontvangt diverse doelgroepen binnen de dagbesteding, dat maakt dat er altijd wel iets valt te beleven, geen dag hetzelfde is, er veel gezelligheid is en er een huiselijk gevoel heerst.    

De deelnemers worden uitgedaagd om hun mogelijkheden te ontwikkelen, te ontdekken aan te leren of te onderhouden.

Werkplezier is 1 van de basisvoorwaarden voor een goede dagbesteding op de zorgboerderij.

Het maken van een goed product, zoals het onderhouden van de pluktuin, het kloven van hout, of het vervaardigen van creatieve werkstukken geeft arbeidsvoldoening. Ook is de dagbesteding een plek om te ontprikkelen en te ontladen, om zodoende weer op te laden voor de dagen die volgen.      

 

Ouderenzorg; 

Binnen de dagbesteding ontvangen wij een diversiteit aan doelgroepen en leeftijden.

De groep wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waardoor er een hechte, gezellige groep ontstaat binnen de dagbesteding.

Onze kracht is de combinatie van jong en oud, de ouderen leren de jongeren iets en de jongeren helpen de ouderen graag een handje, voor beiden het ervaren van nuttig bezig zijn. 

Ook zijn er tal van activiteiten aangepast op de ouderenzorg, zodat er voor deze doelgroep altijd een passende activiteit aanwezig is. 

Op 3 dagen in de week, wordt er warm gegeten en samen met de mensen gekookt, ook wordt er regelmatig iets lekkers gebakken. 

Tijdens de dagbesteding wordt er ook veel aandacht besteed aan sport en spel, dmv beweeg ( gym ) lessen.    

Tevens beschikt de dagbesteding over een rustruimte. De dagbesteding beschikt ook over een Tovertafel, deze projecteert spellen op tafel juist voor deze doelgroep om zodoende het brein te blijven prikkelen om de achteruitgang van het geheugen te vertragen en/of te stabiliseren. 

 

Persoonsgerichte zorg op maat; 

Binnen de dagbesteding werken wij volgens belevingsgerichte zorg.

Bij belevingsgerichte zorg staan de wensen en de mogelijkheden van de deelnemer centraal.

Het sluit aan bij de belevingswereld en gevoelens van de deelnemer.

Samen met de deelnemer, familie, ( evt. school ) begeleiders, op zoek gaan naar de juiste zorg, met als doel dat de deelnemer zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd voelt en dat het thuisfront daardoor ook wordt ontzorgt.

De manier waarop wij belevingsgericht werken, gaat puur om het kunnen inleven in de leef en /of belevingswereld van de deelnemer.

Deze vorm van zorgverlenen behoud het respect en eigenwaarde van de deelnemer, waardoor de deelnemer zich vertrouwd en nuttig voelt. Doordat wij door deze vorm van zorgverlening alle personen kunnen betrekken bij een activiteit die passend is, voorzien wij de deelnemers van maatwerk. Dagelijks zijn er 3 a 4 begeleiders aanwezig op de groep, afhankelijk van het aantal aanwezige deelnemers op een dag. De kracht van deze dagbesteding is het "warme thuis gevoel" wat de mensen ervaren d.m.v o.a. de persoongerichte zorg die geleverd wordt, door een zeer betrokken team.

 

 

Jongeren; 

De zorgboerderij ontvangt ook deelnemers vanaf 14 jaar, die om wat voor reden dan ook niet meer naar school gaan en daardoor thuis zijn, of die niet meer binen de schoolse setting kunnen functioneren. Jongeren die uitstroom dagbesteding hebben of een stageplek nodig hebben wanneer zij voortgezet speciaal onderwijs volgen.  

Ook voor de jongere deelnemers is het van belang dat we hen begeleiden zoals hierboven beschreven.

Uitgaande van de mogelijkheden, van de individu. De jongeren worden ook persoonsgericht begeleid, wat maakt dat ook zij kunnen kiezen uit een groot scala van activiteiten. Het fijne hiervan is dat er geen moeten is, men kan aangeven wat niet bij hen past. Samen gaan we op ontdekking, om zodoende de dagivulling te maken waar men zich goed bij voelt. Hierdoor onstaat vaak bij jongeren weer de motivatie te gaan leren,ook deze mogelijkheden biedt de dagbesteding bij Zorgboerderij Blij op de boerderij.   

De jongeren hebben de mogelijkheid om via buitengewoon leren (BGL) cursussen tijdens de dagbesteding op de boerderij te volgen, om zodoende toch (MBO) certificaten te kunnen behalen. Dit kan middels een chromebook, er is een zeer breed aanbod aan cursussen waaruit gekozen kan worden. Enkele voorbeelden zijn dieren ehbo, dierenverzorging, flora en fauna, VCA, brommer rijbewijs, heftruck of trekker rijbewijs etc. Ook mogen de deelnemers jaarlijks op kosten van de zorgboerderij hun BHVL certificaat behalen.

Soms komt het voor dat deze jongeren hun weg binnen een school traject weer terug vinden om zodoende toch een diploma kunnen behalen.   

 

Maar het belangrijkste van alles is de juiste plek, waar iedereen zich veilig, gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, een plek waar je jezelf kunt zijn en waar iedereen respect voor elkaar heeft!  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Ons Team ;

Diana Sprenkeling is de oprichter van zorgboerderij Blij op de Boerderij.

In 2012 is zij de zorgboerderij gestart, dit in samenwerkingsverband met Stichting Landzijde.

Diana is de ondernemer en creatieve geest onder het team, na haar carriere als bloemist, heeft zij gekozen voor de zorg (HBO Social Work). Door vele ervaringen binnen o.a. eigen familie, weet zij hoe belangrijk het vinden van de juiste dagbesteding is. 

Dit was de grote drijfveer om te starten met de zorgboerderij en dit zie je ook terug in de kwaliteit en gedrevenheid die de zorgboerderij nastreeft. Samen met haar echtgenoot Jos en twee kinderen Teun en Saar werkt ze op de zorgboerderij.

Kleur, geur en vrolijkheid is kenmerkend voor deze fijne plek, een plek wat is uitgegroeid tot wat het nu is, een bijzondere plek voor jong en oud, waar iedereen zich enorm thuis voelt. Waar kwaliteit en zorg op maat leveren op de voorgrond staat.

Dit alles kan Diana niet zonder een geweldig team van medewerkers en vrijwilligers, die dagelijks met veel liefde en inzet zorgen voor alle deelnemers.

  

Samen vormen zij een geweldig team , die met enorm veel liefde en betrokkenheid zorg verlenen!  

Jos, Diana, Teun, Saar

Monique, Ilse, Lydie, Marianne en Viona.