Zorgboerderij Blij op de Boerderij

De Tovertafel

De Tovertafel;

 

Veel ouderen met dementie zijn een groot deel van de dag passief . Ze staren wat voor zich uit en hebben weinig tot geen interactie met hun directe omgeving . Dit is zeer zorgelijk , omdat apathie de achteruitgang van hun fysieke , mentale en emotionele welbevinden versnelt . Hun spieren worden stijf , ze raken verveeld of zelfs depressief en ook hun cognitieve vermogen holt achteruit.

 

De Active cues Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden tot late fasen van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding. Dit maakt het mogelijk om zodoende deelnemers langer een plek te bieden op de zorgboerderij. Ook voor kinderen / volwassenen met autisme of een verstandelijke handicap werkt de Tovertafel heel positief. Het activeert  en motiveert in samenwerking.

 

Dit jaar mochten wij de aankoop van De Tovertafel realiseren dmv vele sponsoren en donaties zijn wij razendsnel aan het bedrag gekomen waardoor de Tovertafel aangeschaft kon worden.

De Tovertafel is nu bijna dagelijks in gebruik en kan worden ingezet voor al onze doelgroepen. 

 

 

De Tovertafel;

 

Veel ouderen met dementie zijn een groot deel van de dag passief . Ze staren wat voor zich uit en hebben weinig tot geen interactie met hun directe omgeving . Dit is zeer zorgelijk , omdat apathie de achteruitgang van hun fysieke , mentale en emotionele welbevinden versnelt . Hun spieren worden stijf , ze raken verveeld of zelfs depressief en ook hun cognitieve vermogen holt achteruit.

 

De Active cues Tovertafel is een speels product dat ouderen in de midden tot late fasen van dementie stimuleert in fysieke activiteit en sociale interactie met minimale begeleiding. Dit maakt het mogelijk om zodoende deelnemers langer een plek te bieden op de zorgboerderij. Ook voor kinderen / volwassenen met autisme of een verstandelijke handicap werkt de Tovertafel heel positief. Het activeert  en motiveert in samenwerking.

 

Dit jaar mochten wij de aankoop van De Tovertafel realiseren dmv vele sponsoren en donaties zijn wij razendsnel aan het bedrag gekomen waardoor de Tovertafel aangeschaft kon worden.

De Tovertafel is nu bijna dagelijks in gebruik en kan worden ingezet voor al onze doelgroepen.